Warunki ogólne dopuszczalności przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową zostały zawarte w art. 551-570 k.s.h. Spośród tych wszystkich przepisów szczególnie istotny jest art. 563 k.s.h., ponieważ precyzuje faktyczne wymogi przekształcenia. Opierając...