Przepis art. 418 k.s.h. wprowadza konstrukcję przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, które polega w istocie na ich „wypchnięciu”, „wyciśnięciu” ze spółki akcyjnej (po angielsku: squeeze out). Celem przymusowego wykupu akcji jest zapewnienie...