W spółce partnerskiej odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania obejmuje cały majątek spółki (art. 8 k.s.h.). Również wykonywanie czynności wynikających z wolnego zawodu stanowi zobowiązanie spółki. Spółka partnerska jako posiadająca zdolność prawną, odpowiada...