Ustawa prawo upadłościowe ogranicza krąg uczestników postępowania do każdego, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnika (art. 26 ust. 1 pr. upad.). Oznacza to zgodnie z art. 20 ust. 2 pr. upad., że oprócz dłużnika i jego wierzyciela osobistego wniosek o...