Odpowiedzialność komandytariusza spółki komandytowej za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli została ograniczona w sposób generalny do wysokości sumy komandytowej (art. 111 k.s.h.). Jeżeli jednak komandytariusz wniósł do spółki wkład, wówczas odpowiedzialność z...