W świetle art. 249 ust. 2 pr. up., świadczenia powtarzające się, a zatem przyznane na czas życia uprawnionego lub innej osoby, w tym także przyznane na czas niedookreślony czasowo, które polegają na świadczeniu w regularnych odstępach np. pieniędzy umieszcza się w...