Akcja ucieleśnia prawa udziałowe akcjonariuszy. Zatem oprócz uprawnień wynikających z akcji możliwe jest wprowadzenie obowiązków akcyjnych. Obowiązki tego rodzaju związane są wyłącznie z akcjami imiennymi, ponieważ akcja wydana na okaziciela powiązana z obowiązkiem...