Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli zakończenie jej bytu prawnego nie następuje samoistnie, lecz dopiero po zaistnieniu określonych przyczyn, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego bądź postępowania upadłościowego, zakończonego...