PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA SPÓŁKI Różne mogą być przyczyny rozwiązania spółek osobowych, takich jak w szczególności spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa. Jako przyczyny rozwiązania spółek osobowych należy wskazać: Po pierwsze, przyczyny przewidziane w umowie...