W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podjęcie uchwały odbywa się samodzielnie przez wspólnika lub przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń w tym zakresie. Podjęcie uchwały przez pełnomocnika wspólnika wywołuje dokładnie taki sam...