Ustawa prawo upadłościowe wyróżnia kilka kategorii wierzytelności występujących w ogólnym podziale funduszów masy upadłości. Owych kategorii nie jest wiele, gdyż dzięki temu szybciej można dokonać podziału masy upadłości. Pierwsza kategoria nazywana jest kategorią...