Z definicji przewidzianej w art. 444 § 1 k.s.h., wynika, że konstrukcja kapitału docelowego polega na przyznaniu zarządowi przez statut kompetencji, na okres nie dłuższy niż 3 lata do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, w drodze jednego lub...