Wygaśnięcie mandatu prezesa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić po upływie kadencji, z chwilą likwidacji spółki, z chwilą połączenia lub przekształcenia. Istnieją również przypadki nagłego przerwania pełnienia funkcji prezesa. Należy do nich...