Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zdefiniować jako spółkę handlową o kapitałowym charakterze, która ma osobowość prawną, działa w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały i ponoszącą odpowiedzialność całym swym majątkiem za zobowiązania. Spółka...