Jednym z najważniejszych praw akcjonariusza prostej spółki akcyjnej, które wynikają z posiadanych akcji jest prawo do udziału w zysku spółki, zwane prawem do dywidendy. Warunkiem roszczenia akcjonariusza o wypłatę należnej mu części zysku oraz wypłaty z kapitału...