W przepisach kodeksu spółek handlowych istnieje wiele ograniczeń względem podziału spółek. W większości przypadków ograniczenia te dotyczą spółek kapitałowych. Spółki osobowe bowiem co do zasady nie mogą się dzielić (art. 528 § 2 k.s.h.). Wyłączenia te polegają w...