Generalną zasadą kodeksu spółek handlowych jest, że spółki kapitałowe mogą łączyć się pomiędzy sobą oraz ze spółkami osobowymi. Jednakże spółki osobowe, takie jak spółka jawna, pozostają wyraźnie ograniczone, jeżeli chodzi o łączenie się ze spółkami kapitałowymi,...