Dość często praktyką rynkową jest, gdy spółka kapitałowa ze względu na brak kapitału własnego poszukuje inwestora. Przepisy Kodeksu spółek handlowych są pomocne w tym zakresie, ponieważ umożliwiają udzielenie spółce kapitałowej pożyczki przez jej własnego członka...