W celu wpisania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego należy przede wszystkim zawrzeć umowę spółki. Umowa spółki ma formę aktu notarialnego lub zostaje zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym tzw. „S24”....