Zgodnie z art. 308 § 1 k.s.h., kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych. Z kolei wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Istotne: Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze podwyższenia wartości nominalnej...