Przymusowy wykup akcji cechuje się podobieństwem do „odwróconego wyciśnięcia” drobnych akcjonariuszy. Wniosek ten wynika z faktu, że stroną inicjującą przymusowy wykup akcji są w obu tych przypadkach wspólnicy mniejszościowi. Przymusowe odkupienie akcji zmierza do...