W umowie prostej spółki akcyjnej możliwe jest zawarcie dwóch rodzajów szczególnych uprawnień. Pierwsze wynikają z uprawnienia przewidzianego w samej akcji. Są one nazywane są w języku prawniczym przywilejami akcyjnymi. Drugie związane są ściśle z osobą akcjonariusza,...