akcje nieme
Rodzaje akcji przewidzianych w spółce akcyjnej

Rodzaje akcji przewidzianych w spółce akcyjnej

W Kodeksie spółek handlowych można rozróżnić wiele rodzajów akcji, które występują w spółce akcyjnej. Ujmując rzecz ogólnie, akcje inkorporują prawa akcjonariuszy z tytułu członkostwa w spółce. Akcje bywają kwalifikowane jako prawa podmiotowe, dokumenty stanowiące...